Mãe: Samira Ghisi
Data: 27/06/2019
Hora: 14:23h
Peso: 3,720kg
Tamanho: 52cm